Velkommen til Løgstør Bådebyggeri

På Løgstør Havn, ved ophalerbeddingen, ligger Løgstør Bådebyggeri´s værksted.

Her arbejdes der med reparationer og ombygninger på erhvervs- og lystfartøjer, og i vinterhalvåret tilbydes endvidere en række weekendkurser med maritimt indhold. I sæsonen 2018 -19 er der 7 kurser på programmet.

Der ligger en nyhed i kurset i vedligeholdelse af træbåden – det har fået en tilføjelse, idet der nu også undervises i værktøjsslibning, d.v.s. man lærer, hvordan man får sin høvl og sine stemmejern rigtigt skarpe.

Nybygningen, som der har været arbejdet med i flere år, blev søsat og døbt ”Alice”  i sommeren 2017. Der arbejdes både over og under dæk, når vejret og tiden tillader det, og ind imellem er skibet også en tur ude på Limfjorden – træskibe har jo bedst af at blive brugt!

Du kan læse mere om ”Alice” på siderne under overskriften Nybygning, og under Links er der en billedserie fra byggeriet og en video, som viser skrogets montering på kølen, søsætningen og en prøvesejlads.