Ud fra disse krav har jeg konstrueret et skib med en længde lige under 15 m og et deplacement på 22 tons. Kølen er forholdsvis lang, og dermed kan dybgangen holdes under 2 m. Gaffelriggen er valgt, da den for det første er noget lavere end en tilsvarende bermudarig, og for det andet harmonerer den godt med fartøjets traditionelle stil – og så er den på sin vis mere enkel, idet den stort set kun består af tovværk, blokke, klamper og sjækler. Motoren er en firecylindret Iveco med en effekt på 76 hestekræfter. Den driver en skrue med vendbare blade, der giver bedre trækkraft og manøvremuligheder end en almindelig fast skrue.

Under dæk er hovedvægten lagt på rummelighed frem for mange køjepladser. Apteringen vil få et meget klassisk udtryk med fyldingspaneler i lakeret eg.
Skibet bliver varmeisoleret og udstyret med et veldimensioneret varmeanlæg med henblik på helårsbrug.

Du kan se en billedserie fra bygningen af skibet her

overfort den 16 september 2013 011